Chính sách và Quy định về giao nhận vận chuyển

  • Khách hàng sẽ nhận hàng tại địa điểm do hai bên thống nhất, thông thường là địa chỉ của khách hàng.
  • Tùy vào điều kiện cụ thể, hàng hóa sẽ được giao bởi nhân viên của chúng tôi hoặc bởi bên vận chuyển
  • Khách hàng sẽ kiểm đếm số lượng cũng như kiểm tra chất lượng hàng tại địa điểm giao hàng đã thống nhất
popup

Số lượng:

Tổng tiền: